Projekty

DigooArti Karol Draśpa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „For You – internetowa platforma usług”

Celem projektu jest rozszerzenie oferty Wnioskodawcy o usługi świadczone w oparciu o innowacyjną platformę umożliwiającą skupienie usług reklamowych w jednym miejscu oraz zautomatyzowanie procesu uszczegółowienia parametrów wybranych usług. Przedmiot projektu jest ściśle związany z dotychczasową ofertą Wnioskodawcy dotyczącą rozwiązań informatycznych.

Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł wdrożyć na rynek innowacyjną platformę, w oparciu o którą świadczone będą usługi z branży reklamowej. Tego typu rozwiązania nie są dotychczas stosowane w skali kraju.

Efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej, co umożliwi realizację planów rozwojowych Wnioskodawcy w zakresie wdrożenia systemu „For You – internetowa platforma usług”.

 

Wartość projektu: 1 169 238.00 PLN brutto

Dofinansowanie projektu z UE: 630 420.00 PLN

Proces dystrybucji zamówienia
dla platformy For You

Kontakt

Skontaktuj się z nami, korzystając z formularza.

693 702 246

Numer telefonu

Gronowo 16, 13-220 Gronowo

Adres